электронды ақпараттық цифрлы машина


электронды ақпараттық цифрлы машина
(Информационная электронная цифровая машина)
сұраныс бойынша сақталған ақпараттардың жалпы қорынан қажетті мәліметтерді (ақпараттарды) беру мақсатында логикалық іздеу тапсырмаларын өңдеуге, сақтауға және шешуге арналған машина.

Казахский толковый терминологический словарь по военному делу. — Мектеп.